424-18-28 Лента Orange с полосками, May Arts, 0,4 см