424-18-46 Лента Parrot Green с полосками, May Arts, 0,4 см