P1372 Бумага Paradiso — Salty Kisses — Kaisercraft 30,5х30,5