424-18-17 Лента Pink с полосками, May Arts, 0,4 см